Aukcione parduodamos bendrovių „Šilutės veislininkystė“ ir „Šilutės polderiai“ akcijos

2/11/2024

brown and white cow on green grass field during daytime
brown and white cow on green grass field during daytime

Viešo aukciono būdu spalio 17 d. bus parduodami bendrovių „Šilutės veislininkystė“ ir „Šilutės polderiai“ akcijų paketai.

Valstybei priklausantis 96,5 proc. UAB „Šilutės veislininkystė“ akcijų paketas parduodamas už 791 767 eurų pradinę kainą. Pagrindinė bendrovės veikla – grynaveislių mėsinių galvijų vertinimas, mėsinių galvijų mišrūnų auginimas, veislių bulių, turinčių galvijų veislės pažymėjimus, pardavimas ir kt. Rugsėjį įmonė sėkmingai baigia vykdyti savo įsipareigojimus bankui pagal kreditavimo sutartį.

Įmonė taip pat planuoja kreiptis dėl 300 tūkst. eurų ES paramos pagal priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Gavus paramą, įmonė planuoja įsigyti naujos įrangos ir ūkio technikos: traktorių, šienapjovę, pašarų dalytuvą, tvarto vėdinimo įrangą, 10-15 kWh saulės baterijų jėgainę ir kitą įrangą.

Įmonės įstatinis kapitalas sudaro 614,6 tūkst. eurų, ilgalaikis turtas – 410,3 tūkst. eurų, apyvarta 2023 m. pirmąjį pusmetį siekė 290,9 tūkst. eurų. Įmonėje dirba 7 darbuotojai.

Bendrovei Armalėnų kaime (Šilutės r.) nuosavybės teise priklauso sandėliavimo, gamybos, fermų pastatų kompleksas nuomojamame 2,7 ha valstybinės žemės sklype (nuomos terminas iki 2040 m.). Valstybinės žemės sklypų nuomos pagrindais bendrovė Šilutės rajone taip pat valdo dar penkis žemės sklypus (nuomos terminai iki 2025 ir 2038 m.).

Valstybei priklausantis UAB „Šilutės polderiai“ 81,02 proc. akcijų paketas parduodamas už 1 227 600 eurų pradinę kainą. Pagrindinė šios įmonės veiklos kryptis – polderių sistemų aptarnavimas, kelių, pėsčiųjų takų, siurblinių, sausinamojo tinklo ir kitų hidrotechninių įrenginių priežiūra, remontas bei rekonstrukcija, kiti statybos rangos darbai.

Įmonės įstatinis kapitalas sudaro 704,5 tūkst. eurų, ilgalaikis turtas – 550,2 tūkst. eurų, 2023 m. 7 mėnesių apyvarta siekė 1,62 mln. eurų. Įmonėje dirba 61 darbuotojas.

Abiejų įmonių dokumentų rinkinius (tiek popierinius, tiek elektroninius) galima įsigyti nuo 2023 m. rugsėjo 29 d. Dokumentų rinkinyje pateikiama informacija apie įmonių veiklą, teikiamas paslaugas, valdomą turtą, finansinės apžvalgos analizė bei kita aktuali informacija. Dokumentų rinkinio pardavimo kaina 145 eurai.

Potencialių pirkėjų vokų su paraiškomis dalyvauti aukcionuose registravimas vyks spalio 9–16 dienomis, aukcionai numatyti spalio 17 d. Laimėtojais bus pripažinti tie aukcionų dalyviai, kurie pasiūlys didžiausią kainą už akcijas. Gautos lėšos bus pervestos į valstybės biudžetą.

Vokus su paraiškomis dalyvauti aukcionuose gali pateikti tik asmenys, įsigiję dokumentų rinkinį pagal Informaciniame biuletenyje paskelbtą privatizavimo programą.

Šaltinis: https://zum.lrv.lt/