Bendrovei „Lietuvos veislininkystė“ vadovaus A.Karnišauskas

2/11/2024

AB „Lietuvos veislininkystė“ direktoriaus pareigas pradėjo eiti Audrius Karnišauskas. Jį į šias pareigas išrinko bendrovės valdyba.

Iki šiol A. Karnišauskas buvo atsakingas už dviejų verslų vystymą – UAB „Hemp Spot", UAB „Feromoto“. 2017 – 2018 m. bendrovėje „Euromonitor International" buvo atsakingas už investicinių projektų valdymą, dirbo lektoriumi.

2016–2017 m. AB „Lietuvos paštas" jis dirbo investicinės programos vadovu, prieš tai kelerius metus patirtį kaupė AB „Telia Lietuva" įmonėje, buvo atsakingas už sklandų klientų aptarnavimo kanalų darbą bei investicinių projektų valdymą.

Klaipėdos universitete A. Karnišauskas baigė Informacinių technologijų inžinerijos bakalauro studijas, ISM Vadybos ir ekonomikos universitete – Vadovų magistrantūros (MM) projektų valdymo modulį.

Direktoriaus pozicija atsilaisvino, kai buvęs šios bendrovės direktorius baigė antrą kadenciją. Viena kadencija trunka 5 metus.

Šaltinis: https://zum.lrv.lt/